fbpx Wydział Filologiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny

Symbol: 
I000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego

Profesorowie uczelni

Adiunkci