fbpx Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA
Jako pierwszy polski naukowiec z dziedziny nauk o życiu prof. dr hab. Andrzej Dziembowski otrzymał ERC Advanced Grant. Badacz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w...
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 30 marca 2023r. rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad, a następnie dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG przystąpił do omawiania proponowanych zmian w Statucie...
O bakteriach szkodliwych i korzystnych dla roślin rozmawiamy z prof. George'em DiCenzo z Queen's University w Canadzie, który przyjechał w marcu na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed...
Przed nami Dzień Otwarty sopockich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. To idealna okazja do tego, by poznać lepiej Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania UG. Poza rozmowami ze  studentami i...