fbpx Wydział Nauk Społecznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Deputy Dean

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego

Pracownicy

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci