fbpx Instytut Filozofii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Filozofii

Instytut Filozofii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 45 15
E-mail: ifis@ug.edu.pl
Symbol: 
W100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Specjaliści