fbpx Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej

Telefon: +48 58 523 45 23, +48 58 523 45 24
Symbol: 
W103

Kierownik Zakładu

Profesorowie uczelni

Profesorowie emerytowani

Adiunkci

Asystenci