fbpx Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Symbol: 
W300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Redaktorzy

Pracownicy