fbpx Wydział Nauk Społecznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Deputy Dean

Deputy Dean

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy