fbpx Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Symbol: 
N000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści

Doktoranci