fbpx Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed

Telefon: +48 58 349 14 34
Fax: +48 58 349 14 45

p.o. Dyrektora Instytutu

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Adiunkci dr. hab.

Specjaliści

Pracownicy

Pracownicy techniczni