fbpx Wydział Ekonomiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny

Symbol: 
E000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Umiędzynarodowienia

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Studiów

Zastępcy Kierownika

Pracownicy