fbpx Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Symbol: 
T000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy naukowo-techniczni

Główni specjaliści

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni