fbpx Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Symbol: 
T000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy

Kierownicy Działów

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Sekcji

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci