fbpx Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Symbol: 
D000

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści