fbpx Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Symbol: 
D000

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Profesorowie PAN

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci