fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
P000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni