fbpx prof. dr hab. Tomasz Bąkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Kontakt

Telefon: +48 58 523 28 35
Telefon: +48 58 523 28 35
Nr pokoju: 3018

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 28 27
Nr pokoju: 3012

Aktualnie pełnione funkcje: 

 • Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
 • Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Administracja na WPiA UG
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Postępowanie Administracyjne"
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Legislacja Administracyjna"
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki Prawne
 • Członek wydziałowej komisji ds. nowego programu studiów prawniczych
 • Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Przegląd Naukowy Disputatio"
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Nieruchomości@"
 • Członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Фундаментльные
  и Прикладные Исследования Кооперативного Сектора Экономики Научно-теоретический Журнал” (Centrosoyuz of the Russian Federation Russian Universtity of Cooperation Fundamental and Applied Research Studies of the Economics Cooperative Sector)
 • Ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17
 • Ekspert I Zespołu Nauki Społeczne w Dyscyplinie Nauki Prawne Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku
Zdjęcie pracownika