fbpx prof. dr hab. Tomasz Bąkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Kontakt

Telefon: +48 58 523 28 35
Telefon: +48 58 523 28 35
Nr pokoju: 3018

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 28 27
Nr pokoju: 3012

Aktualnie pełnione funkcje: 

 • Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
 • Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Administracja na WPiA UG
 • Kierownik Studiów Podyplomowych "Postępowanie Administracyjne"
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki Prawne
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
 • Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej czasopisma naukowego „Prawo i Klimat”
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Przegląd Naukowy Disputatio"
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Nieruchomości@"
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”
 • Ekspert I Zespołu Nauki Społeczne w Dyscyplinie Nauki Prawne Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku
 • Członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Zdjęcie pracownika