fbpx Studia podyplomowe - oferta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - oferta

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nazwa Telefon E-mail
SP Podstaw Informatyki +48 58 523 22 58 pspi@ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 44 26 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
Doskonalące SP dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych +48 58 523 42 50 karolina.malenda@ug.edu.pl
SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
katarzyna.gluzinska-korneluk@ug.edu.pl
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 501 343 974 robert.opora@ug.edu.pl
SP Pedagogiczne
SP Psychologia edukacji +48 608 312 536 dorota.dykalska@ug.edu.pl
SP Psychologia Kliniczna +48 58 523 43 51 specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl,
ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Psychologia przywództwa w organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 60 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Psychotraumatologia +48 58 523 44 01,
+48 58 523 44 26
marta.sitarz@ug.edu.pl,
sylwia.swieca@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 58 523 42 61,
+48 501 343 974
marta.pieta@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 501 343 974 robert.opora@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja z kryminologią +48 501 343 974 robert.opora@ug.edu.pl
SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych +48 572 727 534,
+48 58 523 44 03
saz@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 czr@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się +48 725 991 121 stu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny +48 58 523 42 50 karolina.malenda@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa Telefon E-mail
SP GIS - System Informacji Geograficznej +48 58 523 66 14 maciej.markowski@ug.edu.pl,
aleksandra.malecha@ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
Nazwa Telefon E-mail
SP Analiza Danych - Big Data +48 58 523 14 08 arkadiusz.kozlowski@ug.edu.pl
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem +48 58 523 14 92 finprzed.wzr@ug.edu.pl,
emilia.dmochowska@ug.edu.pl
SP Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP EMBA [międzywydziałowe] +48 58 523 13 95,
+48 725 994 477
mba@ug.edu.pl
SP Event Manager +48 58 523 14 61 justyna.poniewierska@ug.edu.pl
noweSP Interim Management +48 606 575 412,
+48 883 622 777
paulina.nogal@ug.edu.pl
PS Menedżerskie +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym +48 58 523 14 17 oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Rachunkowości i Podatków +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Rachunkowość ACCA +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny +48 601 649 535 jaroslaw.kujawski@ug.edu.pl
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] +48 58 523 14 92 finanse.wzr@ug.edu.pl
SP Wycena Nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Projektami +48 604 097 336 joanna.sadkowska@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie Projektami IT +48 58 523 14 92 emilia.dmochowska@ug.edu.pl