fbpx Studia podyplomowe - oferta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - oferta

Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
[Trwa rekrutacja] SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 44 26 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
noweDoskonalące SP dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych +48 58 523 42 50 karolina.malenda@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
katarzyna.gluzinska-korneluk@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 602 767 841 lukasz.wirkus@ug.edu.pl
SP Pedagogiczne
[Trwa rekrutacja] SP Psychologia edukacji +48 608 312 536 dorota.dykalska@ug.edu.pl
SP Psychologia Kliniczna +48 58 523 43 51 specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl,
ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Psychologia przywództwa w organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 24 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
SP Psychotraumatologia +48 58 523 44 01 marta.sitarz@ug.edu.pl
nowe[Trwa rekrutacja] SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 58 523 42 61,
+48 501 343 974
marta.pieta@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 501 343 974 robert.opora@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych +48 572 727 534,
+48 58 523 44 03
violetta.lotysz@ug.edu.pl,
saz@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 czr@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się +48 725 991 121 stu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych marta.jurczyk@ug.edu.pl
noweSP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny +48 58 523 42 50 karolina.malenda@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa Telefon E-mail
[Trwa rekrutacja] SP GIS - System Informacji Geograficznej +48 58 523 66 14 cgisju@ug.edu.pl,
aleksandra.malecha@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
Nazwa Telefon E-mail
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach +48 58 523 28 81 finanse@prawo.ug.edu.pl
nowe[Trwa rekrutacja] SP Legislacja w samorządzie terytorialnym +48 58 523 28 78 katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl
SP Metodologia badań w naukach prawnych +48 58 523 29 86 malgorzata.roszkowska@ug.edu.pl,
michal.galedek@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Ochrona danych osobowych +48 58 523 28 92,
+48 58 523 28 87
andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl,
justyna.cur@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Podatki i prawo podatkowe +48 58 523 28 93 mmaciejewska@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Postępowanie administracyjne +48 58 523 28 97 jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Prawa pracy +48 58 523 28 51 katarzyna.wylot@ug.edu.pl
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii +48 58 523 28 82 pwnt@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Prawo cywilne +48 58 523 28 51 katarzyna.wylot@ug.edu.pl
SP Prawo dla mediatorów +48 58 523 28 81 pdm@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Prawo medyczne +48 58 523 28 51 katarzyna.wylot@ug.edu.pl
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej +48 58 523 28 62 kpf@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Prawo Spółek +48 58 523 28 78 katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] +48 58 523 14 92 finanse.wzr@ug.edu.pl
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej +48 58 523 28 27,
+48 58 523 27 03
sekretariat01@prawo.ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym +48 502 357 355 krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
Nazwa Telefon E-mail
[Trwa rekrutacja] SP Analiza Danych - Big Data +48 58 523 14 08 arkadiusz.kozlowski@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem +48 58 523 14 92 finprzed.wzr@ug.edu.pl,
emilia.dmochowska@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP EMBA [międzywydziałowe] +48 58 523 13 95,
+48 513 171 505
mba@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Event Manager +48 58 523 14 61 justyna.poniewierska@ug.edu.pl
SP Komercjalizacja nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe] +48 58 523 14 32 teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl
SP Menedżer w instytucjach kultury +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] PS Menedżerskie +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym +48 58 523 14 17 oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych +48 58 523 14 00 m.kuciapski@ug.edu.pl,
darek@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Rachunkowości i Podatków +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Rachunkowość ACCA +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny +48 601 649 535 jaroslaw.kujawski@ug.edu.pl
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] +48 58 523 14 92 finanse.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Wycena Nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie procesami w biznesie +48 58 523 11 75,
+48 58 523 14 17
oiz.wzr@ug.edu.pl,
piotr.sliz@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Projektami +48 604 097 336 joanna.sadkowska@ug.edu.pl
[Trwa rekrutacja] SP Zarządzanie Projektami IT +48 58 523 14 92 emilia.dmochowska@ug.edu.pl