fbpx SP Metodologia badań w naukach prawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Metodologia badań w naukach prawnych

SP Metodologia badań w naukach prawnych

Czas trwania i forma studiów

4 semestry (2 lata)

studia prowadzone w formie niestacjonarnej
ok. 4 zjazdów w semestrze co 2-4 tygodnie