fbpx SP Analiza Danych - Big Data | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Analiza Danych - Big Data

SP Analiza Danych - Big Data

Czas trwania i forma studiów

2 semestry


Studia podyplomowe prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zajęcia w soboty i w niedziele). Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć (przeważnie w formie warsztatowej - ćwiczeniowej). Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych.