fbpx SP Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia

SP Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 246 godzin. Zajęcia są realizowane w formule stacjonarnej i odbywać się będą w soboty i niedziele - średnio co 2 tygodnie - w godz. 08:00 -18:30. Między semestrami będzie przerwa letnia.

Zjazdy odbędą się stacjonarnie w salach dydaktycznych budynku Wydziału Ekonomicznego.