fbpx SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

Czas trwania i forma studiów

3 semestry: 330 godzin dydaktycznych studia niestacjonarne Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie lub online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

studia niestacjonarne