fbpx SP Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka

SP Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy w soboty