fbpx SP Legislacja w samorządzie terytorialnym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Legislacja w samorządzie terytorialnym

SP Legislacja w samorządzie terytorialnym

Czas trwania i forma studiów

Studia są prowadzone w wymiarze 150 godzin przez dwa semestry.

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.