fbpx SP Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

SP Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Możliwa jest indywidualizacja procesu dydaktycznego oraz wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.