fbpx SP Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

SP Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe, niestacjonarne (zjazdy co 2 tygodnie).

Studia podyplomowe Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia stanowią kontynuację cieszących się uznaniem studiów Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia wymaga coraz to bardziej nowoczesnej i wyspecjalizowanej wiedzy. Jest to więc kompleksowa propozycja edukacyjna umożliwiająca zdobycie aktualnej szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych aktualnie poszukiwanych na rynku pracy sektora ochrony zdrowia.

Program studiów oparty jest na założeniach umożliwiających prowadzenie placówki (praktyki medycznej) zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Nacisk kładziony będzie na atrybut efektywności działania, pozwalający na redefiniowanie sposobu realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia. Są to m. in. kwestie zarządzania zdrowiem pacjenta, opieka koordynowana, itp. Organizacja zajęć oparta będzie na formule czterech modułów wiedzy odnoszących się do systemu, organizacji, procesu i stanowiska. Umożliwi to wykorzystanie wiedzy w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania przy uwzględnieniu podejścia projektowo–procesowego. Celowi temu podporządkowane będą aktywne metody prowadzenia zajęć: analiza przypadków, praca indywidualna i zespołowa, symulacje, realizacja projektów.

Studia adresowane są do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zarządzania w tym sektorze, a w szczególności do pracowników podmiotów działalności leczniczej i opiekuńczej, instytutów naukowo–badawczych, NFZ, Inspekcji Sanitarnej, PIP, firm farmaceutycznych, zakładów ubezpieczeń, a także instytucji rządowych i samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych (sektor trzeci).

Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów funkcjonujących w sferze praktycznej sektora ochrony zdrowia.

Dwusemestralne studia rozpoczną się w październiku br. w formule stacjonarnej (zajęcia w salach UG w piątki i soboty). Szczegółowe informacje, wraz z programem studiów zostaną zamieszczone na stronie UG na początku czerwca br. Już teraz jednak gorąco Państwa zapraszamy do zapisania się na te studia.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski