fbpx SP Start for Ph.D. in Social Sciences | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Start for Ph.D. in Social Sciences

SP Start for Ph.D. in Social Sciences

Czas trwania i forma studiów

6 semestrów (180 godzin dydaktycznych)

Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym, zjazdy raz w miesiącu