fbpx SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

Czas trwania i forma studiów

hybrydowo

2 semestry

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych. Do 30% zajęć będzie realizowane w formie nauczania na odległość (on-line). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.