fbpx SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia Podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Możliwa jest indywidualizacja procesu dydaktycznego oraz wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.