fbpx SP Pedagogiczne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Pedagogiczne

SP Pedagogiczne

Czas trwania i forma studiów

trzy semestry, 280 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki w szkołach, zgodnie z uzyskiwanym zakresem kwalifikacji

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, nie częściej, niż co 2 tygodnie, w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4.