fbpx Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Czas trwania i forma studiów

4 semestry, od kwietnia 2022 r. do grudnia 2023 r.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w trybie hybrydowym, tj. zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4), zajęcia zdalne (on-line), praktyki zawodowe.