fbpx Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Symbol: 
Z000

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni