fbpx Wydział Historyczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Symbol: 
U000

Dziekan

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Pracownicy

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy administracyjni