fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Agnieszka Gajewicz

Fundacja L'Oréal wraz z UNESCO ogłosiła nazwiska laureatek nagrody International Rising Talents – 15 kobiet, które dzięki swoim badaniom naukowym mogą zmienić świat. Wśród nich znalazła się Polka dr Agnieszka Gajewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród badaczkom odbyła się w siedzibie UNESCO w Paryżu podczas For Women in Science Week – tygodnia, w czasie którego wybitni naukowcy z całego świata spotkają się, aby świętować wkład kobiet w rozwój nauki.

Horizon 2020

Projekt „Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law” (RECONNECT) / „W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy Europą, a jej obywatelami poprzez demokrację i praworządność” rozpoczyna się od stwierdzenia, że Unia Europejska (UE) i państwa członkowskie są konfrontowane z projektem dotyczącym kryzysu egzystencjalnego całej Europy.

EPO logo

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród najbardziej aktywnych ośrodków zgłaszających wynalazki do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku. Jak podaje Europejski Urząd Patentowy, polską działalność patentową napędzały przede wszystkim ośrodki badawcze i akademickie. Bardzo wysokie miejsce Uniwersytetu Gdańskiego jest wynikiem wielu działań, wzmacniających współpracę nauki z gospodarką, co utrwala pozycję uczelni wśród liderów innowacyjności. 7 marca) 2018 r.

FNP pełne logo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym projekt „Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje” pod kierownictwem prof. dr. hab. Jarosława Marszałka, o dofinasowaniu w wysokości 3 456 130 zł. 

fnp logo

To już drugi MAB przyznany Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Światowej klasy naukowcy, prof. Marek Żukowski oraz prof. Paweł Horodecki, otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie. Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze ...

Erasmus+

W realizację projektu zaangażowane będą trzy uczelnie wyższe: Marino Institute of Education (Irlandia), Uniwersytet Gdański, Universidade do Porto (Portugalia) oraz sześć placówek edukacyjnych dla dzieci do ósmego roku życia (przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Logo MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wśród których jest dwoje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

Interreg Baltic Sea Region Alliance

Od 8 do 10 listopada 2017 r. w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach Projektu ALLIANCE (INTERREG BSR). Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Gospodarzem spotkania był SUBMARINER Network.

Zgromadzeni partnerzy mieli okazję omówić dotychczasowe działania projektowe i przedyskutować dalsze plany konsorcjum w formie warsztatów i prezentacji.

NCBB

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Lidera konsorcjum – Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Akcja COST

4 października br. dr hab. Iwona Sagan, prof. UG została mianowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina na jednego z dwóch krajowych reprezentantów Komitetu Zarządzającego Akcji COST CA16232 „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”.