fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

1

Badania naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowano w promocyjno-informacyjnym filmie Narodowego Centrum Nauki z cyklu „Gramy dla polskiej nauki”.  Na filmie pokazano badania naukowców z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów oraz Laboratorium Obrazowania i Analizy Danych  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed  (przy mikroskopie dr Michał Rychłowski).

ncn

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł.

1

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz będzie podstawą punktacji artykułów naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z lat 2019-2020 podczas oceny jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. 

Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej

Trzydziestu studentów i studentek trzech trójmiejskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych reprezentujący kierunki gospodarka przestrzenna, architektura, grafika i malarstwo w czerwcu i pierwszej połowie lipca wzięło udział w Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, której organizatorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Horyzont 2020

Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nauk biologicznych

1

Otwarte dla mieszkańców i turystów badania archeologiczne w Polsce, Szwecji i Danii (spacery po wyjątkowych stanowiskach archeologicznych wraz z archeologiem – przewodnikiem), wykłady o mało znanej przeszłości Morza Bałtyckiego, spotkania z ekspertami, festiwale i gry – to atrakcje przygotowane w ramach jednego z najciekawszych projektów – ArchaeoBalt, realizowanego przez Uniwersytet Gdański wraz z partnerami.

1

 

Ekologia – ta dyscyplina prowadzona na Uniwersytecie  Gdańskim zarówno na Wydziale Biologii, Wydziale Chemii, jak i Wydziale Oceanografii i Geografii,  została odnotowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects. UG uplasował się na pozycji 401-500 w tej dziedzinie wśród najlepszych uczelni na świecie.

1

Uniwersytet Gdański znalazł się w prestiżowym QS World University Ranking 2020, czyli zestawieniu 1000 najlepszych uczelni na świecie. Zaledwie 16 uczelni z Polski pojawiło się w tym ważnym światowym rankingu.

Narodowa Akademia Nauk Białorusi, fot. Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=283171

Na zaproszenie dyrekcji Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauki Białorusi w Mińsku prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan oraz prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk po raz drugi uczestniczyli w programie wymiany naukowej. W ramach tej wymiany miała miejsce prezentacja książki jego autorstwa Słowiańska psychomachia Mickiewicza. Prof. nadzw. dr hab.