fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Baltic Sea Region

Celem projektu COMPLETE jest opracowanie propozycji systemu zarządzania zanieczyszczeniami biologicznymi (gatunki obce) wnoszonymi przez wody balastowe i kadłuby statków, który będzie spójny i odpowiednio dopasowany dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt będzie miał kluczowe znaczenie dla regionu, gdyż oprócz kompleksowego podejścia do ww.

diabelski storczyk

Aby uczcić urodziny ojca taksonomii, Karola Linneusza, College of Environmental Science and Forestry co roku zestawia listę Top 10 New Species obejmującą dziesięć najciekawszych nowych gatunków odkrytych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

MAB UG

Dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze.

II Plus

W związku z uruchomieniem projektu Inkubator Innowacyjności+ Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza otwarcie etapu zgłaszania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w celu otrzymania wsparcia finansowego na prowadzone prace przedwdrożeniowe.

Pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci UG zainteresowani uzyskaniem wsparcia proszeni są o zapoznanie się ze szczegółowymi Zasadami uczestnictwa w projekcie, które zawarte są w poniższych dokumentach:

Praca w XXI wieku

Ukazała się książka współredagowana między innymi przez Elżbietę Kolasińską z Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG o problematyce pracy, która dotyczy wszystkich pracujących i nie tylko, a zainteresuje przede wszystkim naukowców zajmujących się pracą. 

Opis ze strony Wydawnictwa Naukowego Katedra.

Princeton University

Należący do Ivy League Princeton University w Stanach Zjednoczonych wybrał prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza 2017 - 2018 LAPA Research Fellow.

Maria Kaźmierczak

Interdyscyplinarny projekt, łączący badania ekspertów z dziedziny psychologii, biotechnologii i nauk chemicznych oraz położnictwa, którzy zajmą się zagadnieniami empatii w odniesieniu do jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki.

Baltic Blue Biotechnology

Projekt ALLIANCE już po raz drugi ogłasza nabór obiecujących firm i przedsiębiorców, a także osób z pomysłem, które potrzebują dedykowanego wsparcia eksperckiego przy rozwoju produktu lub usługi opracowanej z wykorzystaniem błękitnej biotechnologii. „Szyte na miarę” wsparcie dla nowych firm lub dla doświadczonych podmiotów z nowym pomysłem na produkt lub usługę, bazującą na wykorzystaniu biologicznych zasobów morskich może objąć np. działalność naukowo-badawczą, doradztwo czy indywidualny mentoring.

Non Haz City

Projekt NonHazCity realizowany w latach 2016 – 2019 to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do małej skali źródeł zanieczyszczeń i spróbować wpłynąć na redukcję zużycia substancji niebezpiecznych u źródła. Edukacja w ramach projektu skierowana jest do instytucji miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

dr Marta Kras

"Nauka dla przyrody" to inicjatywa powołana przez naukowców z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, którzy 10 i 11 grudnia 2016 r. spotkali się na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie to forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.

Wśród inicjatorów ruchu znajduje się pani dr Marta Kras, adiunkt w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG.