fbpx Projekt NonHazCity | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekt NonHazCity

Projekt NonHazCity

Projekt NonHazCity realizowany w latach 2016 – 2019 to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do małej skali źródeł zanieczyszczeń i spróbować wpłynąć na redukcję zużycia substancji niebezpiecznych u źródła. Edukacja w ramach projektu skierowana jest do instytucji miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W rezultacie, oczekujemy, że działania podjęte w ramach projektu wpłyną na ograniczenie wprowadzania substancji niebezpiecznych do systemu kanalizacji sanitarnej, a docelowo do wód Morza Bałtyckiego.

Projekt zrzesza 18 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego, w tym miasta i instytucje lokalne, placówki naukowe, oczyszczalnie ścieków i wielu partnerów wspierających. W ramach projektu zostaną zidentyfikowane i uporządkowane pod względem ważności źródła substancji niebezpiecznych. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania indywidualnych dla każdego partnera „Planów Zarządzania Chemikaliami” – długoterminowych strategii dla ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska.

Partnerzy projektu:

Miasto Sztokholm, Szwecja (lider projektu),
Miasto Västerås, Szwecja
Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku, Finlandia
Miasto Pärnu, Estonia
Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Pärnu, Estonia
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Estonia
Miasto Ryga, Łotwa
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Łotwa
Uniwersytet Gdański, Polska
Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Polska
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Litwa
Regionalny Wydział Środowiska w Kłajpedzie, Litwa
Gmina Kaunas, Litwa
Gmina Šilalė, Litwa
Instytut Nauk Stosowanych, Niemcy
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Niemcy

Instytucje miejskie wspierające z Turku, Hamburga i Lubeki

Projekt NonHazCity jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 stycznia 2017 roku, 12:32