fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

jez. Długie

W związku z ostatnio realizowaną i planowaną w następnych latach wycinką drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 8 kwietnia 2016 r. wystosowała apel do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o radykalne ograniczenie działań prowadzących do degradacji jednego z najcenniejszych elementów przyrodniczych i krajobrazowych Trójmiasta. 

 

jezioro Długie

W związku z toczącą się dyskusją, dotyczącą zasadności planowanej przez Lasy Państwowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 18 marca 2016 r. wystosowała apel do Ministra Środowiska o niepodejmowanie działań zmierzających do wzrostu ingerencji w zbiorowiska leśne tej puszczy. 

Treść apelu w załączeniu (plik PDF). 

 

NCN

W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 11-12 maja 2016 r., dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

25 lat

Staraniem Wydawnictwa Cum Laude ukazała się książka „O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia”, która jest owocem konferencji naukowej pt „Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego. 25 lat po reformie . Badania de lege lata i de lege ferenda” zorganizowanej przez Koło Naukowe WPiA UG oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UWr.

Recenzentem owej publikacji został prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski, a redaktorem były prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WPiA UG Adrian Łaga.

PNAs

Co z cechami cząstki, zanim zdemaskuje się je pomiarem? Nie wiadomo! Bo czasem sama obserwacja może zmienić rzeczywistość! Gdyby nie ten dziwny fakt, pewne protokoły komunikacyjne stosowane w informatyce kwantowej nie miałyby przewagi nad tradycyjnymi - pokazali m.in. polscy fizycy.

NCN

MAESTRO to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

ncn

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie z Uniwersytetu Gdańskiego.

doktowykłady

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w wykładach doktoranckich prowadzonych w ramach projektu „Doktowykłady, czyli humanistyka oczami młodych naukowców”.

ug wf

Prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski, kierownik Pracowni Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią oraz dr Monika Żółkoś, po raz drugi otrzymali grant z International Association for the Study of Dreams w Kalifornii USA.

Literaturoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim przeprowadzą badania nad snami byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu ("Dreams of Auschwitz concentration camp prisoners").

prof. Grzegorz Węgrzyn

Prof. Grzegorz Węgrzyn powołany został do pełnienia funkcji redaktora naczelnego prestiżowego czasopisma Microbial Cell Factories.
Gratulujemy!