fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

dbam o zasięk

Uniwersytet Gdański oraz Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni przez ostatnie dwa lata realizowały cykl badań naukowych poświęconych zjawisku fonoholizmu (uzależnieniu od telefonów komórkowych) pod kierownictwem dr. Macieja Dębskiego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Efektem tych prac jest raport, który został upubliczniony podczas grudniowej międzynarodowej konferencji pt. „Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój” współorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. 

brill

Dr Katarzyna Skrzypińska, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii  WNS UG, została członkiem rady naukowej czasopisma Research in the Social Scientific Study of Religion (UK)

 
prof. Igor Konieczny

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wyróżnia się nie tylko tym, że jego założycielami są dwie uczelnie.

państwo i prawo

W numerze miesięcznika Komitetu Nauk Prawnych PAN „Państwo i Prawo” nr 10/2016 ukazał się artykuł pt. „Zakres przedmiotowy komercjalizacji własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych” autorstwa dr. Krzysztofa Czuba, Rzecznika Patentowego UG i adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji.

alliance interreg

Od 25 do 27 października 2016 w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu ALLIANCE (INTERREG BSR). Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Gospodarzem wydarzenia był jeden z głównych partnerów projektu ALLIANCE – Fiński Instytut Środowiska (SYKE).

szreder

Wydział Zarządzania to jeden z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych w Sopocie ispecjalizujących się w naukach ekonomicznych. Z dziekanem Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosławem Szrederem Radio MORS w audycji „Godzina Dziekańska” rozmawia m.in.

isb

Realizowany w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk projekt: "Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury" (akronim: InnoAquaTech), któremu jako partner wiodący przewodniczy firma BioCon Valley, umożliwił spotkanie dwudziestu przedstawicieli partnerów oraz partnerów stowarzyszonych z obszaru badań, technologii i rozwoju z&nbsp

prof. Marek Żukowski

Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG został nominowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członkostwa w europejskim organie FET Flagships Board of Funders.

kuczman wonny

W najnowszym numerze "Scientific Reports" (naukowe czasopismo online typu open access wydawane przez Nature Publishing Group) ukazał się artykuł międzynarodowego zespołu naukowców pt. "A fossil biting midge (Diptera: Ceratopogonidae) from early Eocene Indian amber with a complex pheromone evaporator" Frauke Stebner, Ryszard Szadziewski, Peter T. Rühr, Hukam Singh, Jörg U. Hammel, Gunnar Mikalsen Kvifte & Jes Rust. 

cmentarzysko Norre Sandegaard

Badania archeologiczne na cmentarzysku Nørre Sandegård Vest były prowadzone od początku sierpnia do połowy września 2016 przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Bornholms Museum. Pracami kierowali ze strony Uniwersytetu Gdańskiego doktoranci Bartosz Świątkowski oraz Karolina Czonstke, zaś ze strony Bornholms Museum Christina Seehusen oraz Finn Ole Nielsen.