fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Zachęcamy do lektury obszernego wywiadu z Panem dr Wojciechem Glacem, adiunktem w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii UG. Wywiad pt. "Mózg przestępcy" opublikował Dziennik Gazeta Prawna w dniu 23.12.2015 r.

black pearls

Zespół młodych badaczy z Trójmiasta opracował nowatorską metodę. Pomoże ona walczyć z chorobami tam, gdzie zawodzą antybiotyki.

Piątka naukowców pochodzi z Trójmiasta. Żadne z nich nie ma więcej niż osiemnaście lat. Działają pod kierownictwem profesora Michała Obuchowskiego z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

KCIK

Drugie prawo termodynamiki jest jednym z najbardziej znanych i akceptowanych praw fizyki, np. określa ograniczenia wydajności silników stosowanych np. w samochodach, a także wyjaśnia dlaczego gorąca kawa szybko się ochładza. Jednak dotyczy ono makroskopowych układów, tj. takich, które składają się z dużej liczby cząstek. A jak takie prawo wygląda na poziomie kwantowym, kiedy mamy do czynienia z małymi układami o małej liczbie cząstek?

badanie internetu

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Międzykulturowe badanie użytkowników Internetu w Europie”. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie dlaczego i jak ludzie korzystają z gier oraz Internetu. Chcielibyśmy również zbadać potencjalny związek między wybranymi cechami psychologicznymi i sposobami korzystania z sieci.

Alexander Street logo

Do 13 grudnia 2015 r. aktywny będzie dostęp testowy do cenionej wielodziedzinowej bazy Alexander Street Press.

Platforma umożliwia dostęp do 6 milionów ścieżek audio, 2000 godzin filmów video z nauk społecznych, prawa, ekonomii, zarządzania oraz tysięcy zapisów nutowych.

Biblioteka UG zaprasza do testowania!
Baza dostępna jest w sieci UG oraz przez usługę VPN.
Wejście do bazy Alexander Street Academic Video Online: search.alexanderstreet.com/vast

89. KAWIARNIA NAUKOWA BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI

  • czwartek, 29 października 2015 roku, 18:00 do roku, 20:00

Gościem będzie prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska (Uniwersytet Gdański), Losy polskich artystów po 1939 roku w ZSRR versus "... my zhdiom vas vo Lvovie"

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

PAU

Sekretarz Generalny Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Szczepan Biliński poinformował, że Walne Zgromadzenie PAU na członków korespondentów m.in. wybrało:

  • prof. Grzegorza Węgrzyna (UG, Wydział Biologii)
  • prof. Jerzego Zajadło (UG, Wydział Prawa i Administracji).

Pełna informacja na stronach Polskiej Akademii Umiejętności

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

  • środa, 21 października 2015 roku, 17:00

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyty studyjne i badawcze dla studentów i pracowników akademickich.

Zebranie informacyjne odbędzie się w środę, 21 października 2015 r. o godz. 17:00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, s. 168.

Ogłoszenie o zebraniu oraz o planowanych testach językowych kwalifikacyjnych znajduje się w załączniku.

DAAD

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyty studyjne i badawcze dla studentów i pracowników akademickich.

Zebranie informacyjne odbędzie się w środę, 21 października 2015 r. o godz. 17:00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, s. 168.

Ogłoszenie o zebraniu oraz o planowanych językowych testach kwalifikacyjnych znajduje się w załączniku.