fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

NCN logo

Zgodnie z ogłoszoną 15 listopada 2017 r. listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2017 roku: OPUS 13 i PRELUDIUM 13, 18 projektów na łączną sumę 11 961 747 zł będzie realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim:

Lp.

Konkurs

Kierownik Projektu

https://static.pexels.com/photos/60022/microscope-slide-research-close-up-60022.jpeg

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad szybkim i bezinwazyjnym testem diagnostycznym do wykrywania choroby nowotworowej nabłonka układu moczowego, nazywanej potocznie rakiem układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych – jest innowacyjna, szybka i bezinwazyjna, zakłada jedynie pobranie próbki moczu, a dotychczasowe badania na grupie 85 osób przyniosły 100 proc. skuteczności.

bioonnovation 2017

W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego nawiązało współpracę z organizatorami konferencji Bioinnovation 2017 (www.bioinnovation.pl) w zakresie uczestnictwa i możliwości prezentacji oferty technologicznej UG w trakcie wydarzenia 19 i 20 października 2017 r.

PNRP

Projekt pod kierownictwem dr Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej otrzymał dofinansowanie w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Głównym założeniem Projektu "Międzynarodowe badanie dotyczące płci kulturowej: porównanie różnych kontekstów kulturowych i ich wpływu na płeć kulturową i role społeczne" jest zorganizowanie spotkania naukowców i naukowczyń z Polski (Uniwersytet Gdański) i z Norwegii (UiT The Arctic

RV Maria S. Merian

Przyznano finansowanie projektu FINWAP: Comprehensive assessment of a fin whale (Balaenoptera physalus) high-density area along the West Antarctic Peninsula. 

Aplikujący: dr Helena Herr, University of Veterinary Medicine Hannover,  Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW), dr Anna Panasiuk, University of Gdansk, Institute of Oceanography, dr Simone Panigada, Tethys Research Institute, Milan, Italy. 

Okres/realizacja ekspedycji: 32 dni - luty/marzec 2019 r.

plomba tekstylna

Na XIV-wiecznym mieścisku k. Barczewka archeolodzy odkryli plombę tekstylną z miasta Tournai w dzisiejszej Belgii. W ich ocenie unikatowe w tym miejscu znalezisko potwierdza, że pionierzy osadnictwa na Warmii utrzymywali kontakty handlowe z zachodnią Europą.

Rektorat

Na Uniwersytecie Gdańskim trwa dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne. Na niektórych kierunkach rekrutacja została także przedłużona. W praktyce to oznacza, że wciąż jest szansa, aby od przyszłego roku akademickiego rozpocząć studia.

Zapraszamy!

Telipogon diabolicus

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Marta Kolanowska i prof. Dariusz L. Szlachetko, którzy w ubiegłym roku opisali niezwykły gatunek orchidei, Telipogon diabolicus, założyli Instytut Badań nad Bioróżnorodnością mający na celu ochronę przyrody w południowej Kolumbii.

Interreg Baltic Sea Region Alliance

Partnerzy projektu Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE wspólnie przygotowali broszurę informacyjną w języku angielskim zawierającą dane na temat szerokiej oferty konsorcjum. Informator ukazuje całościowe podejście ALLIANCE do sektora błękitnej biotechnologii i przedstawia zasady, na jakich współpracuje z podopiecznymi case’ami biznesowymi.

W publikacji można znaleźć szczegółowy przegląd specjalistycznych usług jakie każda z partnerskich instytucji ma do zaoferowania w podziale na sześć kategorii:

KSSOP

9 czerwca 2017 r. weszła w życie umowa powołująca sieć naukową pod nazwą Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP). Dzięki temu zostały połączone wysiłki wszystkich krajowych stacji obrączkowania ptaków koncentrujących się na badaniach drobnych ptaków, głównie z rzędu Wróblowych. KSSOP zrzesza 6 podmiotów łącznie prowadzących 8 stacji terenowych. Trzy z nich są prowadzone przez Stację Badania Wędrówek Ptaków UG (TSOP Bukowo-Kopań, TSOP Hel i TSOP Mierzeja Wiślana).