fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Baltic Science Network

Uniwersytet Gdański w okresie marzec 2016 – luty 2019 był partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowywali rekomendacje oraz narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu było podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB.

InnovaBio Pomorze

16 listopada 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja młodych naukowców, będąca podsumowaniem kolejnej edycji projektu InnovaBio Pomorze. Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, w skład którego wchodzą Pomorski Park Naukowo-Technologiczny , Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG u GUMed oraz I Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Gdyni.

prof. Ewa Siedlecka

Prof. Ewa Siedlecka

 

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 63 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się 18 października 2018r. w Pałacu Prezydenckim.

Wydział Biologii logo

Sukcesy doktorantek Wydziału Biologii UG – mgr Joanny Morcinek-Orłowskiej oraz mgr Marty Skowron Volponi (w chwili obecnej już dr!).  Mgr Joanna Morcinek-Orłowska otrzymała nagrodę za najlepszy poster (Joanna Morcinek-Orłowska, Aleksandra Bebel, Justyna Galińska, Torsten Waldminghaus, Anna Zawilak-Pawlik, Monika Glinkowska: „The interaction between replication factor DiaA and primary metabolite sedoheptulose-7-phosphate directly regulates DNA replication in Escherichia coli") na międzynarodowej konferencji 9th Central

Horyzont 2020

Projekt NanoInformaTIX został przygotowany przez liczące blisko 40 partnerów konsorcjum i będzie realizowany przez cztery lata. Projekt ma na celu rozwój platformy komputerowej, wspierającej proces projektowania nanomateriałów bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego – w myśl idei projektowania bezpiecznego produktu (ang. safe-by-design). Wdrożenie opracowanych narzędzi komputerowych, umożliwi przewidywanie toksyczności nowych nanomateriałów już na etapie projektowania produktu.

HAN logo

 

Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2018 r. W Bibliotece UG zostanie uruchomione oprogramowanie HAN, które pozwoli na uproszczenie procedury zdalnego dostępu do e-zasobów.

Po wdrożeniu nowego rozwiązania usługa VPN przestaje funkcjonować i w związku z tym:

·         nie będzie wymagana dodatkowa instalacja lub konfiguracja na komputerze użytkownika,