fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

1

Rozstrzygnięty został I program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

1

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). W trzeciej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych. Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły naukowe. Badania mogły być zaplanowane na 2 lub 3 lata, a wnioskowana kwota na realizację polskiej części projektu nie mogła być niższa niż 150 tys. zł.

1

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) jest jednym z dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu POPC 2.3.1.

1

Decyzją Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z dnia 7 października 2019 r. na listę egzaminatorów uprawnionych do pełnienia funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych zostali wpisani: dr hab. Beata Milewska, prof. UG z Instytutu Filologii Polskiej i dr. hab. Zenon Lica, prof.

1

W opublikowanym 2 października 2019 r. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject  for Arts and Humanities 2020 Uniwersytet Gdański uplasował się na pozycji 401+  wśród wszystkich uniwersytetów na świecie.

W rankingu wyróżniono uniwersytety wiodące w dziedzinie sztuki, sztuk scenicznych, projektowania, języków, językoznawstwa, literatury, historii, filozofii, teologii, architektury i archeologii.

logo NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie Promocja Zagraniczna. Na zatwierdzonej liście podmiotów, które otrzymały środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański z projektem pt. „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW (zobacz prawo z morskiej perspektywy): promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na rynkach wschodnich i azjatyckich”, kierowanym  przez dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG. (Prodziekan ds.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa - logo

W dniu 13 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

1

Uniwersytet Gdański znalazł się po raz kolejny w opublikowanym 11 września br. rankingu Times Higher Education World University Rankings - jednym z najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych.

 

1

Celem organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi).