fbpx Dr Marta Kras w inicjatywie "Nauka dla przyrody" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr Marta Kras w inicjatywie "Nauka dla przyrody"

Dr Marta Kras w inicjatywie "Nauka dla przyrody"

"Nauka dla przyrody" to inicjatywa powołana przez naukowców z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, którzy 10 i 11 grudnia 2016 r. spotkali się na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie to forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.

Wśród inicjatorów ruchu znajduje się pani dr Marta Kras, adiunkt w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG.

Zgodnie z przekonaniem autorów inicjatywy: "Do tej pory opinie i rekomendacje w tych kwestiach wydawane były niezależnie przez poszczególne instytucje i badaczy. Choć były one przygotowywane z dbałością o naukową poprawność, ich siła i słyszalność słabły przez ich rozproszenie"

 W ich ocenie ochrona przyrody od dawna nie ma wysokiego priorytetu dla administracji państwowej w Polsce. Od 2001 roku nie powstał żaden nowy park narodowy, a istniejące projekty nowych parków są zamrożone. Kolejne rządy nie respektowały w pełni zapisów dyrektyw przyrodniczych UE oraz międzynarodowych konwencji i porozumień.

 "Obecnie jednak polska przyroda jest szczególnie zagrożona. Świadczą o tym ostatnie decyzje i plany Ministerstwa Środowiska oraz projekty zmian ustaw, prowadzące m.in. do: upolitycznienia lub całkowitego wstrzymania finansowania ochrony przyrody; pozbawienia wielu profesjonalnych organizacji pozarządowych prawa do formalnego uczestniczenia w postępowaniach dotyczących ochrony przyrody i środowiska"

Więcej informacji:

 

Marta Kras
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 grudnia 2016 roku, 11:49