fbpx Publikacja "Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Publikacja "Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne"

Publikacja "Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne"

Ukazała się książka współredagowana między innymi przez Elżbietę Kolasińską z Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG o problematyce pracy, która dotyczy wszystkich pracujących i nie tylko, a zainteresuje przede wszystkim naukowców zajmujących się pracą. 

Opis ze strony Wydawnictwa Naukowego Katedra.

Publikacja została dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

„W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego. Pierwsze z tych zagadnień dotyczy szeroko pojętego przewartościowania zarówno treści pracy, jak i coraz bardziej różnicujących się form jej wykonywania. Drugie zagadnienie dotyczy specyfiki pracy współczesnych kobiet, które nadal wykonują nieodpłatną pracę na rzecz własnej rodziny; pracę, której ze względu na procesy starzenia się współczesnych społeczeństw zachodnich będzie przybywać.

Autorzy tej publikacji bazowali przede wszystkim na wynikach własnych badań empirycznych, przeprowadzanych zarówno wśród pracujących, wykonujących prace nieodpłatne, jak też przygotowujących się do pracy (praktyki studenckie). Sposób prezentacji wyników tych badań i ich interpretacja stanowi dobrą podstawę do tego, aby z całym przekonaniem rekomendować książkę wszystkim tym, którzy interesują się problematyką polskiego rynku pracy. Publikacja oddawana do rąk Czytelnika winna zwłaszcza zainteresować polityków społecznych i zróżnicowaną grupę aktualnych i potencjalnych pracodawców”.

prof. Danuta Walczak-Duraj 

Praca w XXI wieku

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 maja 2017 roku, 13:24