fbpx Projekt dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej, prof. nadzw. pt. „Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education” (THRIECE) dofinansowany w Programie Erasmus + Akcja 2 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekt dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej, prof. nadzw. pt. „Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education” (THRIECE) dofinansowany w Programie Erasmus + Akcja 2

Projekt dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej, prof. nadzw. pt. „Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education” (THRIECE) dofinansowany w Programie Erasmus + Akcja 2

W realizację projektu zaangażowane będą trzy uczelnie wyższe: Marino Institute of Education (Irlandia), Uniwersytet Gdański, Universidade do Porto (Portugalia) oraz sześć placówek edukacyjnych dla dzieci do ósmego roku życia (przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Projekt przyczyni się do pokazania wpływu i powiązania dobrej jakości wczesnej edukacji z wieloma pozytywnymi, społecznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi, edukacyjnymi, a nawet fizycznymi wynikami w przyszłości. Takie podejście może zapewnić wykładnicze zmiany w systemach edukacji i wpłynąć na dzieci w przyszłości.

Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy i oparty jest na trzech filarach teoretycznych: podejściu holistycznym, inkluzywnym oraz relacyjnym:

  1. Edukacja holistyczna: najnowsze podejście do sposobu w jaki dzieci uczą się. Podejście to opiera się na badaniach mózgu, które wykazują wzajemne powiązania dziedzin rozwoju oraz znaczenie, jakie daje umożliwienie dzieciom czerpania z własnych talentów, emocji, doświadczeń, kultur, języków i zainteresowań. W projekcie, konceptualne podejście zostanie przełożone na pedagogikę, poprzez zastosowanie metodologii konstruktywistycznej we wczesnej edukacji.
  2. Edukacja inkluzywna: dostępne badania naukowe wskazują na kulturowe uprzedzenia, jako nieodłączne dla standardowego podejścia do zrozumienia osiągnięć małych dzieci. W projekcie zostaną wskazane i poparte praktyki integracyjne, w których różnorodność jest mile widziana, w przeciwieństwie do metod ekskluzji, które mogą przyczynić się do występowania zachowań społecznie reprodukcyjnych, takich jak przedwczesne kończenie nauki. Ponadto podkreślony zostanie potencjał nauki przez zabawę.
  3. Edukacja relacyjna: dostępne badania naukowe wskazują na znaczenie relacji między dziećmi a nauczycielami oraz podkreślają większą rolę pozytywnych interakcji i relacji w ocenie jakości we wczesnej edukacji niż wyniki standaryzowanych testów. Takie podejście pomoże nauczycielom zrozumieć, że skupienie się na relacjach, a nie na wynikach testów  jest nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane – prowadzi do pozytywnych wyników edukacyjnych, a jednocześnie określa praktyczne podejście do budowania i zarządzania takimi relacjami.

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

Budżet Uniwersytetu Gdańskiego to: 36 844 EUR.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 grudnia 2017 roku, 14:30