fbpx TEAM dla prof. Jarosława Marszałka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

TEAM dla prof. Jarosława Marszałka

TEAM dla prof. Jarosława Marszałka

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym projekt „Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje” pod kierownictwem prof. dr. hab. Jarosława Marszałka, o dofinasowaniu w wysokości 3 456 130 zł. 

Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz 3 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 50 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Pełna lista grantobiorców TEAM (konkurs 4/2017).

Finansowanie w programach TEAM zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

O TEAM (konkurs 4/2017).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 10:34