fbpx Zespół wybitnych gdańskich fizyków otrzymał 35 milionów złotych na utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Technologii Kwantowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zespół wybitnych gdańskich fizyków otrzymał 35 milionów złotych na utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Technologii Kwantowych

Zespół wybitnych gdańskich fizyków otrzymał 35 milionów złotych na utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Technologii Kwantowych

To już drugi MAB przyznany Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Światowej klasy naukowcy, prof. Marek Żukowski oraz prof. Paweł Horodecki, otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie. Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu MAB obecnie jest realizowanych w Polsce 7 projektów, ale tylko dwie uczelnie w Polsce, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski, otrzymały dofinansowanie na stworzenie aż dwóch innowacyjnych centrów doskonałości. Kolejny MAB z najnowszej edycji będzie realizowany w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, co oznacza silne wzmocnienie Gdańska jako ośrodka naukowego.

Międzynarodowe Agendy Badawcze to specjalny program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości, w których naukowcy z całego świata prowadzą wysokiej jakości badania naukowe, dotyczące największych aktualnych wyzwań naukowych. W ramach najnowszej edycji programu przyznano dofinansowanie dla 3 projektów. Uniwersytet Gdański otrzymał 35 milionów złotych na utworzenie w uczelni Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Na czele centrum stanie prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

W nowopowstałym na Uniwersytecie Gdańskim Centrum naukowcy będą prowadzić badania w zakresie fundamentalnych zagadnień fizyki kwantowej, komunikacji i informacji kwantowej oraz technologii kwantowych. Działalność centrum będzie skupiona szczególnie wokół rozwoju nowych technologii, z naciskiem na cyberbezpieczeństwo oraz nowe techniki obliczeniowe. Są to badania, które będą stanowiły podwaliny dla kluczowych w przyszłości branż technologii informatycznych, takich jak bezpieczeństwo i rozwój Internetu kwantowego, komputerów kwantowych oraz sieci kwantowych, a także rozwój symulacji kwantowych. Kwantowe szyfry są całkowicie bezpieczne, a możliwość ich złamania oznaczałaby złamanie praw natury.

- Zagadnienia fizyki kwantowej, w tym technologii kwantowych, sytuowane są wśród największych współczesnych naukowych wyzwań. Nowymi technologiami interesują się nie tylko naukowcy, ale także rządy i wielkie korporacje. W tym roku rusza europejski program wspierania tego rodzaju badań – European Quantum Technologies Flagship z budżetem 1 miliarda Euro! Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim wpisuje się w zbliżającą się drugą rewolucję kwantową – mówi prof. Marek Żukowski.

Prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego stanie na czele Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych oraz jednej z grup badawczych. Jest ekspertem w dziedzinie mechaniki kwantowej i kwantowej interferometrii, autorem ponad 150 prac naukowych, publikowanych m.in. w najważniejszych światowych czasopismach, takich jak Nature czy Physical Review Letters. Prof. Paweł Horodecki z Politechniki Gdańskiej, będzie liderem grupy naukowej w ICTQT. Jest autorem także ponad 150 artykułów z dziedziny kwantowej teorii informacji i podstaw mechaniki kwantowej, cytowanych ponad 14 000 razy.

W nowopowstałym centrum utworzonych zostanie 6 grup badawczych, w których planowane jest zatrudnienie ponad 30 osób. Na stanowiska pozostałych liderów oraz członków grup badawczych rozpisane zostaną międzynarodowe konkursy z uwzględnieniem pełnej transparentności. Z punktu widzenia uczelni istotne jest, że wśród członków grup znajdą się miejsca dla doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą mieli okazję uczyć się od najlepszych specjalistów w dziedzinie. Warto dodać, że Uniwersytet Gdański jest miejscem gdzie narodziła się słynna na całym świecie gdańska szkoła informatyki kwantowej.

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademia Nauk (IQOQI-Vienna), jeden z najlepszych ośrodków w tej dziedzinie na świecie. W ramach swoich działań centrum planuje podejmować współpracę także z innymi ośrodkami naukowymi oraz partnerami przemysłowymi prowadzącymi badania eksperymentalne min. w celu wdrażania wyników swoich prac. Jednym z takich ośrodków będzie Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, które powstanie na Uniwersytecie Warszawskim, które powstanie także w ramach najnowszej edycji programu Międzynarodowych Agend Badawczych FNP.

Kolejny MAB w najnowszej edycji będzie realizowany w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (prof. Jan Dumański i prof. Arkadiusz Piotrowski). Dofinansowanie otrzymał projekt „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer” (Mutacje nabyte w ciągu życia, powodujące zwiększone ryzyko chorób ludzkich, ze szczególnym wskazaniem na raka. Partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Uppsali (Szwecja).

Informacja o rozstrzygniętym trzecim konkursie także na stronie WWW Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Informacje o programie i projektach w ramach programu MAB również na stronie WWW Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

żukowskiHorodecki
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 8:06