fbpx Komisja Europejska sfinansuje projekt RECONNECT w ramach Programu Horyzont 2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komisja Europejska sfinansuje projekt RECONNECT w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska sfinansuje projekt RECONNECT w ramach Programu Horyzont 2020

Projekt „Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law” (RECONNECT) / „W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy Europą, a jej obywatelami poprzez demokrację i praworządność” rozpoczyna się od stwierdzenia, że Unia Europejska (UE) i państwa członkowskie są konfrontowane z projektem dotyczącym kryzysu egzystencjalnego całej Europy. W wyniku kilku następujących po sobie kryzysów coraz większa część społeczeństwa postrzega UE jako niedemokratyczny i niesprawiedliwy system polityczny. Ogólne zaufanie do instytucji na poziomie Unii i państw członkowskich słabnie, a coraz głośniejsze wezwania do przeniesienia uprawnień na poziom krajowy wstrząsają UE. W tym kontekście podstawowym założeniem projektu jest to, że głęboko zróżnicowana i wieloaspektowa dzisiejsza Unia musi być silniej zakorzeniona w sprawiedliwości i solidarności, aby mogła być zrównoważona. Robocza hipoteza głosi, że europejskie rządy mogą odzyskać władzę i legitymację dzięki demokracji i rządom prawa, które będą uwzględniać aspiracje i preferencje obywateli. Umożliwi to odnowione zaufania i uznanie UE jako dostawcy polityki, który działa w celu autentycznego ustanowienia „społeczeństwa, w którym ... dominuje sprawiedliwość [i] solidarność….”, zgodnie z wytycznymi art. 2 TEU. Dzięki wyjątkowemu, wielodyscyplinarnemu konsorcjum naukowców, w projekcie analizowane będą wyzwania egzystencjalne, które stoją przed władzą i prawowitością UE, poprzez kompleksową analizę zasad, praktyk i percepcji demokracji i rządów prawa w UE. Podejście do końcowego odbiorcy, pozwala wskazać, w jaki sposób zasady demokratyczne i zasada rządów prawa i praktyki instytucji rezonują z rzeczywistymi aspiracjami, percepcją i preferencjami obywateli. Nadrzędnym celem jest wniesienie wkładu w nową, kompleksową narrację dla Europy, która „zrewolucjonizuje” europejskie zarządzanie z obywatelami. Poprzez skuteczną strategię oddziaływania i rozpowszechniania oraz poprzez dostosowane do potrzeb zalecenia polityczne i propozycje zmian Traktatu, ambicją projektu RECONNECT jest nie tylko wzmocnienie podstaw normatywnych UE, ale także dotarcie do obywateli europejskich i zbudowanie wspólnej tożsamości europejskiej oraz przywiązanie do tego, co Europejczyków łączy, a nie dzieli.

W skład międzynarodowego konsorcjum realizującego Projekt "Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law” (RECONNECT)” wchodzi 18 wiodących uniwersytetów europejskich.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. nadzw.; 2017-2018 LAPA Fellow Princeton University; Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Kwota dofinansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 138 000 EUR

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 marca 2018 roku, 13:37