fbpx Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Lidera konsorcjum – Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Konsorcjum NCBB za cel obrał sobie integrację środowiska naukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Poprzez wspólne identyfikowanie priorytetów badawczych oraz zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci zasobów ludzkich i infrastrukturalnych zostanie zwiększony potencjał polskich instytucji naukowych zajmującymi się morzem. Partnerzy Konsorcjum będą podejmowali wspólne starania przy występowaniu o fundusze w ramach programów polskich i międzynarodowych. Dzięki prowadzonej przez Konsorcjum NCBB działalności edukacyjnej wspierającej administrację, sektor biznesu oraz sektor pozarządowy zwiększy się widoczność i rola badań morza na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

W skład Konsorcjum NCBB do tej pory wchodziły: lider – Uniwersytet Gdański oraz partnerzy – Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Instytut Morski w Gdańsku. Obecnie NCBB tworzy aż 10 członków. Wśród nowych partnerów są: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Morski Instytut Rybacki – PIB i Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. 

Rozszerzenie składu konsorcjum ma ogromne znaczenie dla rozwoju nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. To swoiste centrum kompetencji, które wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych – powiedział po podpisaniu umowy Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”.

Przygotowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG 

 

NCBB 1NCBB 2NCBB 3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 listopada 2017 roku, 15:54