fbpx Uniwersytet Gdański wśród liderów polskich wynalazców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uniwersytet Gdański wśród liderów polskich wynalazców

Uniwersytet Gdański wśród liderów polskich wynalazców

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród najbardziej aktywnych ośrodków zgłaszających wynalazki do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku. Jak podaje Europejski Urząd Patentowy, polską działalność patentową napędzały przede wszystkim ośrodki badawcze i akademickie. Bardzo wysokie miejsce Uniwersytetu Gdańskiego jest wynikiem wielu działań, wzmacniających współpracę nauki z gospodarką, co utrwala pozycję uczelni wśród liderów innowacyjności. 7 marca) 2018 r. w Brukseli odbyła się doroczna podsumowująca konferencja EPO.

Według opublikowanego raportu rocznego Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w 2017 r. liczba zgłoszeń patentowych złożonych do EPO przez polskich wynalazców, spółki i instytuty naukowe wzrosła o 14, proc., co plasuje Polskę pod względem tempa wzrostu liczby zgłoszeń w europejskiej czołówce i znacznie powyżej średniej państw UE. W ubiegłym roku Polacy złożyli do EPO 469 zgłoszeń patentowych (w 2016 roku – 411). Co ciekawe liczba patentów przyznanych polskim badaczom i spółkom wzrosła jeszcze bardziej – aż o 20 proc. (w 2017 roku polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów, w 2016 roku było ich 180). 

W polskim rankingu liderów zgłaszających wynalazki do EPO na pierwszym miejscu znalazła się firma Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi. Ale w odróżnieniu od większości państw europejskich polską  działalność patentową w 2017 napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5).

Uniwersytet Gdański w 2017 roku zgłosił łącznie 14 wynalazków, z czego 8 do Urzędu Patentowego RP oraz 6 do Europejskiego Urzędu Patentowego, większość z obszaru technologii medycznych. Są to między innymi:

 • test związany z monitorowaniem leczenia łuszczycy;
 • test molekularny do wykrywania DNA patogenów przenoszonych między innymi przez kleszcze;
 • zastosowanie medyczne substancji roślinnej do wytwarzania leku hamującego chorobę Huntingtona;
 • immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i HBV;
 • metoda szybkiej identyfikacji znaczników genetycznych – „kod kreskowy”/komórkowy GPS dzięki któremu można śledzić komórki, tkanki czy organizmy
 • metoda zwiększenia  skuteczności radioterapii i zmniejszenia efektów ubocznych w terapii nowotworów dzięki zastosowaniu sensybilizatorów (tzw. fotouczulaczy).

-  Sukcesy w zakresie innowacyjności, wdrażania projektów, rozwiązań czy wynalazków można osiągać dzięki współpracy pomiędzy uczelniami, gospodarką, władzami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi naukę i biznes. Konieczne jest budowanie wspólnego obszaru wymiany doświadczeń, a przede wszystkim miejsc, gdzie naukowcy mogą podejmować interdyscyplinarne badania. Staramy się, aby Uniwersytet Gdański był takim właśnie miejscem i przynosi to bardzo dobre efekty. Naszym naukowcom pomaga powołane na Uniwersytecie Gdańskim Centrum Transferu Technologii,  które zarządza własnością intelektualną wypracowaną w uczelni i koordynuje proces zgłoszeń patentowych – mówi prof. Jerzy Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgłoszenia patentowe w trybie międzynarodowym zwiększają szanse na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jednocześnie jednak są one kilkukrotnie droższe od wynalazków chronionych jedynie w granicach kraju, dlatego część europejskich zgłoszeń UG w 2017 roku została wsparta dofinansowaniem w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. To projekt realizowany przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego w konsorcjum z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i spółką celową PG Excento.

- Wspólny start trzech największych pomorskich uczelni w programie Inkubator Innowacyjności+ oraz związane z tym działania pozwoliły na intensyfikację współpracy międzyuczelnianej oraz umocnienie konkurencyjności pomorskich jednostek naukowych w procesie wdrażania innowacji – dodaje prof. Jerzy Gwizdała.

Jak podaje w raporcie EPO, liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2017 r. wyniosła niemal 166 000, co stanowiło wzrost o niemal 4 proc w porównaniu z 2016 rokiem oraz nowy rekord. Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin, które wyprzedziły Szwajcarię i po raz pierwszy znalazły się w piątce najbardziej aktywnych państw (są wśród nich Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Chiny). Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży technologii medycznych, z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych.

Benoît Battistelli prezes Europejskiego Urzędu Patentowego, podsumował,  że pod względem patentów 2017 rok był pozytywny dla Europy, a rosnące zapotrzebowanie na europejskie patenty potwierdza atrakcyjność Europy jako wiodącego rynku technologii.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

*

Wynalazki zgłoszone do EPO (fazy krajowe) w 2017 roku przez Uniwersytet Gdański:

 1. Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy
  ang. Method for identification of response of a patient with psoriasis disease to treatment with genistein, molecular test and application of gene expressions for the in vitro detection of psoriasis
  Współtwórcy: Grzegorz Węgrzyn; Magdalena Gabig-Cimińska; Joanna Jakóbkiewicz-Banecka; Marta Moskot; Elwira Smolińska (Wydział Biologii UG); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 2. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV
  ang. Immunogenic vaccine against HCV and/or HBV virus
  Współtwórcy: Katarzyn Grzyb; Anna Czarnota (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański
 3. Zastosowanie medyczne 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-onu w terapii choroby Huntingtona oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku
  ang. The medical use of 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopiran-4-one in the therapy of Huntington disease and pharmaceutically acceptable form of the drug
  Współtwórcy: Grzegorz Węgrzyn; Aleksandra Hać; Sylwia Barańska; Karolina Pierzynowska (Wydział Biologii UG); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański
 4. Sposób wykorzystujący spektrometrię mas MALDI-TOF do detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych oraz jej zastosowanie
  ang. A method using iPLEX and  MALDI-TOF mass spectrometry to detect variants of genetic barcodes and its application
  Współtwórcy: Agnieszka Bernat-Wojtowska; Pierre Savatier (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański
 5. Sondy typu Looped UVEx Probe, sposób wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze, startery oraz ich zastosowanie w zoptymalizowanej reakcji PCR w celu wykrywania zamplifikowanego materiału genetycznego
  ang. Looped UVEx type probes, primers and a way of tick-transmitted pathogens’ detection and use thereof in optimized PCR reaction in order to identify an amplified genetic material
  Współtwórcy: Grzegorz Węgrzyn; Bożena Nejman-Faleńczyk; Sylwia Bloch (Wydział Biologii UG); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański
 6. Sposób otrzymywania pochodnej uracylu (5-selenocyjanianouracylu)
  ang. A method of  synthesis of 5‑selenocyanatouracil
  Współtwórcy: Janusz Rak; Marta Sosnowska; Samanta Makurat; Lidia Chomicz-Mańka (Wydział Chemii UG); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański

Jak patentować w UG – przeczytaj na www.ctt.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 marca 2018 roku, 10:25